Background Image
Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

Illustratieverantwoording

i

Stockphoto 7, 27, 31, 34, 37, 40, 49,

50, 51, 53,

59, 60, 68, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 83,

87, 88, 101, 103, 104, 108, 111, 115,

116, 121, 131, 133, 135, 143, 145,

147, 153, 154, 156, 165, 168, 171,

177, 181, 182, 187, 192, 195, 197,

199, 201, 215, 216, 218, 221, 225,

239, 240, 244, 257, 261, 262, 265,

267, 275, 291, 299, 300, 304, 307,

311, 314, 318, 323, 326, 327, 328,

329, 332, 334, 337, 347, 348, 356

T

hinkstockphotos 1

Tom van Vlimmeren 32, 41

Niet-financiële gegevens 36, 47

Nog te betalen bedragen 161, 164

Nog te ontvangen bedragen 159, 164

Normale economische voorraad 145,

152

Notariële akte 50, 58

Omzet

in de boekhouding 109, 114

Onderhandse akte 50, 58

Onderhoudsvoorziening 201, 214

Ongerealiseerde brutowinst 106, 114

Ongerealiseerde brutowinst en om-

zetbelasting 107, 114

Operational leasing 192, 194

Opslagen indirecte kosten 118, 122

Organisatie 32, 47

Overboekingsrekening 241, 260

Permanence

73, 86, 154, 164

Prijsrisico 144, 152

Prijsverschillen bij inkoop 88

Producten in bewerking 312, 322

Proefbalans 10, 30

Raad

van Commissarissen 61, 70

Rechtspersoon 32, 60, 70

Rechtsvorm 32, 47, 50, 58

Referentiegrootboekrekeningen-

schema 45, 48

Registratie consumentenprijs 104,

114

Registrerende functies 328, 345

Reserves 65, 70

Restwaarde vast actief 178, 194

Resultaat op indirecte inkoopkosten

93, 102

Resultaat op indirecte magazijnkos-

ten 93, 102

Resultaat verkoop vaste activa 179,

194

Retourinkopen 126

Retourzending 96, 102

Revisie 202, 214

RGS 45, 48

Rubriek 0 39, 47

Rubriek 1 39, 47

Rubriek 2 39, 47

Rubriek 3 39, 48

Rubriek 4 40, 48

Rubriek 5 40, 48

Rubriek 6 40, 48

Rubriek 7 40, 48

Rubriek 8 41, 48

Rubriek 9 41, 48

RvC 61, 70

Saldibalans

10, 30

Saldilijst crediteuren 10, 30

Saldilijst debiteuren 10, 30

Samenspanning 329, 345

SBR 45, 48

Speculeren à la baisse 145, 152

Speculeren à la hausse 145, 152

Statische toets 198, 214

Statutaire reserve 66, 70

Statuten 60, 70

Stemrechtloze aandelen 60, 70

Stornoboeking 146, 152

Taakomschrijving

327, 345

Tantièmes 68, 70

Tarief indirecte productiekosten 276,

298

Technische voorraad 144, 152

Toekennen rekeningnummers 41, 48

Toerekeningsbeginsel 72, 86, 132,

142

Transitorische posten 154, 164

Tussenrekening 116, 130, 132, 142

Uitbesteed

werk 175, 176

Uitkeringstoets 61, 70

Uitstelposten 154, 164

Uitval 315, 322

Uitval met waarde 316, 322

Uitval met waarde na bewerking 318,

322

Uitval zonder waarde 315, 322

Uitvalresultaat 315, 322

Uitvoerende functies 328, 345

Uitzendbureau 175, 176

Variabel

budget 267, 274

Vast budget 265, 274

Vaste verrekenprijs 88, 102

Vennootschap onder firma 50, 58

Verantwoordingsinformatie 33, 47

Verdeelstaat indirecte kosten 95, 102

Verkoop vast actief 179

Verkoopfactuur 337, 346

Verkoopprijs 111, 114

Verkoopretouren 133, 136

Vermogensrekeningen 53, 58

Verschillenrekening 218, 238

Vervaardigingsprijs 85, 86

Verwerking prijsresultaat 98, 102

Volgtijdige capaciteit 202, 214

Voorafgaande journaalpost 235, 238

Voorcalculatorisch budget 262, 274

Voorkoopcontract 146, 152

Voorraadadministratie 10, 30

Voorraadlijst 13, 30

Voorraadverschillen 78, 86, 225, 238

Vooruitbetaalde bedragen 156, 164

Vooruitontvangen bedragen 158, 164

Voorverkoopcontract 150, 152

Voorziening 196, 214

Voorziening debiteuren 207, 214

Voorziening groot onderhoud 201,

214

Voorziening milieuverplichtingen

199, 214

Vrijvallen van een voorziening 198,

214

Waardenkringloopschema

340, 346

Werk in regie 291, 298

Winst-en-verliesrekening 10, 30

Winstreserve 66, 70

Winstverdeling firma 56, 58

XBRL

45, 48

Zuivere

rekening 73, 86

Algemeen

360

Uitgeverij Van Vlimmeren BV