Background Image
Previous Page  12 / 12
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 12
Page Background

MBA Module Boekhouden

in Balans –

Theorieboek

Sarina van Vlimmeren

Henk Fuchs

Tom van Vlimmeren

MBA Module Boekhouden

in Balans

bevat de volledige stof voor het examen MBA Bedrijfs-

administratie niveau 5, zoals dat wordt afgenomen met ingang van 1 januari 2016 door de

Nederlandse Associatie voor Examinering.

We hebben de stof ingedeeld in zes logisch samenhangende delen. Deel 0 bevat een

herhaling van de gewenste voorkennis, zodat het mogelijk is om nagenoeg zonder

voorkennis te starten. In deel 1 Basisbegrippen gaan we verder met de stof die later in elke

opgave kan voorkomen. In deel 2 komt de registratie van voorraden aan de orde. In deel 3

bespreken we een diversiteit aan onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op allerlei kosten-

boekingen bij toepassing van de permanence. Ook aan correctieboekingen besteden we in

dit deel veel aandacht. In deel 4 richten we ons op de boekingen die verband houden met

het omvormingsproces in sommige dienstverlenende ondernemingen en in de industriële

onderneming. We sluiten af met deel 5 Enterprise Resource Planning. Daarbij besteden we

ook aandacht aan de administratieve organisatie.

De uitgebreide behandeling en diversiteit van onderwerpen maakt MBA Module Boekhouden

in Balans

ook zeer geschikt voor andere vormen van hoger onderwijs.

Elk hoofdstuk is ingedeeld in paragrafen. Elke paragraaf begint met leerdoelen, vervolgt met

de leerstof en eindigt met een begrippenlijst. Het oefenmateriaal staat in het bijbehorende

opgavenboek MBA Module Boekhouden

in Balans

- Opgavenboek (9789462870475).

Deze opgaven kunnen betrekking hebben op de stof uit het volledige hoofdstuk en eerdere

hoofdstukken. Zo handhaven we de concentrische opbouw.

De beschikbaarheid van MBA Module Boekhouden

in Balans

- Invulboek (9789462870482)

maakt het mogelijk om snel door de stof te gaan. De aanwezigheid van MBA Module

Boekhouden

in Balans

– Antwoordenboek (9789462870499) maakt deze methode ook zeer

geschikt voor zelfstudie.

Zie voor meer informatie

www.boekhoudeninbalans.nl

en

www.vanvlimmeren.nl.