Background Image
Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

Voorwoord

MBA Module Boekhouden

in Balans

bevat de volledige stof voor het examen MBA Be-

drijfsadministratie niveau 5, zoals dat wordt afgenomen met ingang van 1 januari 2016

door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

We hebben de stof ingedeeld in zes logisch samenhangende delen. Deel 0 bevat een

herhaling van de gewenste voorkennis, zodat het mogelijk is om nagenoeg zonder

voorkennis te starten. In deel 1 Basisbegrippen gaan we verder met de stof die later in

elke opgave kan voorkomen. In deel 2 komt de registratie van voorraden aan de orde.

In deel 3 bespreken we een diversiteit aan onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op al-

lerlei kostenboekingen bij toepassing van de permanence. Ook aan correctieboekingen

besteden we in dit deel veel aandacht. In deel 4 richten we ons op de boekingen die

verband houden met het omvormingsproces in sommige dienstverlenende onderne-

mingen en in de industriële onderneming. We sluiten af met deel 5 Enterprise Re-

source Planning. Daarbij besteden we ook aandacht aan de administratieve organisa-

tie.

De uitgebreide behandeling en diversiteit van onderwerpen maakt MBA Module Boek-

houden

in Balans

ook zeer geschikt voor andere vormen van hoger onderwijs.

Elk hoofdstuk is ingedeeld in paragrafen. Elke paragraaf begint met leerdoelen, ver-

volgt met de leerstof en eindigt met een begrippenlijst. Het oefenmateriaal staat in het

bijbehorende opgavenboek MBA Module Boekhouden

in Balans

– Opgavenboek

(9789462870475). Deze opgaven kunnen betrekking hebben op de stof uit het volledige

hoofdstuk en eerdere hoofdstukken. Zo handhaven we de concentrische opbouw.

De beschikbaarheid van MBA Module Boekhouden

in Balans

– Invulboek (978946287

0482) maakt het mogelijk om snel door de stof te gaan. De aanwezigheid van MBA

Module Boekhouden

in Balans

– Antwoordenboek (9789462870499) maakt deze me-

thode ook zeer geschikt voor zelfstudie.

Zie voor meer informatie

www.boekhoudeninbalans.nl

en

www.vanvlimmeren.nl

.

Najaar 2015

Sarina van Vlimmeren

Henk Fuchs

Tom van Vlimmeren

Voorwoord

3

MBA Module Boekhouden

in Balans