Background Image
Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Inhoudsopgave

Deel 0 Voorkennis

7

0

Boekhoudcyclus

7

0.1 Theorie

9

0.2 Toepassing

11

Deel 1 Basisbegrippen

31

1

Informatievoorziening

31

1.1 Gegevens en informatie

32

1.2 Administratie en informatie

34

1.3 Boekhouding en informatie

36

1.4 Decimaal rekeningenstelsel

39

1.5 Voorbeeldrekeningenschema

43

1.6 Referentiegrootboekschema

45

Begrippenlijst

47

2

De vennootschap onder firma

49

2.1 De vennootschap onder firma

50

2.2 De kenmerkende grootboekrekeningen van de

firma

53

2.3 De winstverdeling in de firma

56

Begrippenlijst

58

3

De besloten vennootschap (bv) en de

naamloze vennootschap (nv)

59

3.1 De bv/nv als rechtspersoon

60

3.2 Het aandelenkapitaal en de reserves van de

bv/nv

63

3.3 De uitkering van tantièmes en dividend

68

Begrippenlijst

70

Algemeen

4

Uitgeverij Van Vlimmeren BV