Background Image
Previous Page  8 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 12 Next Page
Page Background

Deel 4 Productie

239

15

Kostenplaatsen

239

15.1 Kostenverdeelstaat

240

15.2 Kostenverdeel- en dekkingsstaat

244

15.3 De fabricagerekening

254

15.4 Verkooprekening

258

Begrippenlijst

260

16

Budgettering

261

16.1 Budgetresultaat en bezettingsresultaat

262

16.2 Vast budget

265

16.3 Variabel budget

267

16.4 Gemengd budget

269

Begrippenlijst

274

17

Projectadministratie

275

17.1 De projectadministratie in een dienstver-

lenende organisatie met een omvormings-

proces

276

17.2 De projectadministratie in een dienstver-

lenende onderneming die diensten van pro-

fessionele beroepsbeoefenaars aanbiedt

291

Begrippenlijst

298

18

Activity based costing en budgeting

299

18.1 Berekeningen bij ABC

300

18.2 Boekingen bij ABC

304

Begrippenlijst

310

19 Massaproductie

311

19.1 Producten in bewerking

312

19.2 Uitval

315

19.3 Resultaten op directe lonen

320

Begrippenlijst

322

Deel 5 Enterprise Resource Planning

323

20

Enterprise Resource Planning (ERP)

323

20.1 Algemeen

324

20.2 Finance en controlling

330

20.3 Inkoopproces

334

20.4 Verkoopproces

337

20.5 Liquide middelen

340

20.6 Productieproces

343

Begrippenlijst

345

21

ERP – Compleet voorbeeld

347

Register

359

Illustratieverantwoording

360

Algemeen

6

Uitgeverij Van Vlimmeren BV