Background Image
Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Register

359

MBA Module Boekhouden

in Balans

Register

Aandeel

60, 70

Aandeelhouder 60, 70

Aandeelhoudersregister 60, 70

Aandelen aan toonder 61, 70

Aandelenkapitaal 60, 70

Aangenomen werk 291, 298

Aanpassen vvp 100, 102

Aanschafprijs vaste activa 184, 194

Aansluiten voorraadregistratie 108,

114

Accrual accounting 72, 86, 132, 142

Activiteit 300, 310

Activiteitencentrum 300, 310

Administratie 35, 47

Administratieve organisatie 35, 47,

334, 345

Aflossing lening 181, 194

Afschrijvingskosten 178, 194

Afsluiten en heropenen grootboekre-

keningen 10, 30

Afstembon 125, 130, 139, 142

Agio 64, 70

Agioreserve 66

Algemene reserve 66, 70

Algemene Vergadering van aandeel-

houders 61, 70

Anticipatieposten 155, 164

Automatische meeboekrekening 343,

346

AVA 61, 70

Balans

9, 30

Balans- en resultaatrubrieken 41, 48

Bedrijfsadministratie 35, 47

Beschikkende functies 327, 345

Beslissingsinformatie 33, 47

Bestelformulier 334, 337, 345

Bewarende functies 327, 345

Bezettingsresultaat 263, 274

Bijadministratie 10, 30

Bijboek 10, 30

Bijkomende kosten 74, 86

Boekhouding van een commerciële

organisatie 37, 47

Boekingsstuk 9, 30

Budget 262, 274

Budgetcontrole 276, 298

Budgetresultaat 263, 274

Buiten gebruik gestelde vaste activa

179, 194

Commerciële

organisatie 32, 47

Communiceren 33, 47

Consumentenprijs 111, 114

Controlerende functies 328, 345

Controletechnische functiescheiding

327, 345

Controlling 331, 345

Correctiejournaalpost 220, 238

Correctieposten 111, 114

Cost driver 301, 310

Crediteurenadministratie 10, 30

Dagboek

9, 30

Debiteurenadministratie 10, 30

Decimaal rekeningenstelsel 39, 47

Directe Inkoopkosten 90, 102

Directe lonen 168, 176

Directe verbruiksmeting 83, 86

Directie 61, 70

Disagio 64, 70

Dividend 61, 68, 70

Doel permanence 155, 164

Dotatie 196, 214

Dubieuze debiteuren 211, 214

Dynamische methode 198, 214

Economische

voorraad 144, 152

Eerstverdeelde kosten 241

Egalisatierekening 201, 214

Emissie a pari/boven pari/beneden

pari 64, 70

ERP-modules 325, 345

ERP-systeem 324, 345

Extracomptabel 257, 260

Fabricagekosten

254

Factureertarief per declarabel uur

291, 298

Feedbackinformatie 33, 47

Finance 330, 345

Financial leasing 190, 194

Financiële gegevens 36, 47

Firmanten 50, 58

Fraude 329, 345

Functievermenging 329, 345

Garantievoorziening 197, 214

Gelijktijdige capaciteit 202, 214

Gemengd budget 269, 274

Geplaatst aandelenkapitaal 63, 70

Grootboek 9, 30

Grootboekrekening 9, 30

Handelsregister

51, 58

Handmatige meeboekrekening 343,

346

Herwaarderingsreserve 66, 70

Hoofdkostenplaatsen 240, 260

Hulpkostenplaats 240, 260

Indirecte

inkoopkosten 93, 102

Indirecte

lonen 168, 176

Indirecte magazijnkosten 93, 102

Indirecte verbruiksmeting 84, 86

Informatie 32, 47

Informatiestromen 33, 47

Informatiesysteem 33, 47

Inkoopcreditnota 77

Inkoopfactuur 334, 345

Inkoopretouren 117, 122

Inruil van vaste activa 179, 194

Interest 181, 194

Internal order 332, 345

Intracomptabel 257, 260

Inventaris 9, 30

Journaal

9, 30

Journaalpost 9, 30

Kasverschil

225, 238

Kolommenbalans 10, 30, 235, 238

Koopoptie 190, 194

Korting na het inkoopmoment 76, 86

Korting op het betalingsmoment 78

Korting op het inkoopmoment 76, 86

Kostendragers 240, 260

Kostenresultaat op indirecte kosten

93, 102

Kostentarief per declarabel uur 291,

298

Kostentoerekening producten 301,

310

Kostenverdeel- en dekkingsstaat 244

Kwitantie 341, 346

Leasetermijn

190, 194

Lening o/g 181, 194

Lening u/g 185, 194

Lessee 190, 194

Lessor 190, 194

Loonverdeelstaat 168, 176

Loonvoorschot 171, 176

Magazijnafgiftebon

132, 135, 142,

337, 346

Magazijnontvangstbon 116, 130, 334,

345

Magazijnretourafgiftebon 134, 137,

142

Magazijnretourontvangstbon 122,

130

Masterbudget 262, 274

Matchingbeginsel 72, 86, 132, 142

Meeboekrekeningen 330, 345

Nacalculatorisch

budget 262, 274

Niet-commerciële organisatie 32, 47