Background Image
Previous Page  10 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 14 Next Page
Page Background

Deel 7 Periodeafsluiting

331

28

Kolommenbalans met voorafgaande

journaalposten

331

28.1 Vergeten en uitgestelde boekingen

332

28.2 Correctie van onjuiste journaalposten

336

28.3 Voorraadverschillen en kasverschillen

340

28.4 Volledige kolommenbalans

342

Begrippenlijst

348

Register

349

Illustratieverantwoording

351

Algemeen

8

Uitgeverij Van Vlimmeren BV