Background Image
Previous Page  11 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 14 Next Page
Page Background

Register

349

PDB Module Boekhouden

in Balans

Register

Aangifte

omzetbelasting 128, 132

Aanschafprijs vaste activa 174, 184

Activa 25, 27

Administratie 14, 17

Aflossing lening 186, 191

Afschrijven 41, 45

Afschrijven met een vast percentage

van de aanschafprijs 177, 184

Afsluiten en heropenen bezit- en

schuldrekeningen 89, 93

Afsluiten hulprekeningen van het

eigen vermogen 90, 93

Afstembon 237, 240, 249, 252

Agioreserve 298, 306

Algemene reserve 300, 306

Anticipatiepost 267, 276

Automatische afschrijving 136, 146

Balans

24, 27, 84, 93

Balanspost 26, 27

Balansrekeningen: rubriek 0, 1 en 7

97, 101

Bankboek 48, 57

Bedrijfskosten 41, 45

Belasting toegevoegde waarde 119,

132

Belastingen waarbij de eenmanszaak

optreedt als incassobureau voor de

fiscus 117, 132

Beoordeling kredietwaardigheid 310,

318

Berekening Eigen vermogen 78, 81

Berekening nettowinst 81

Beslissingsinformatie 11, 17

Bijboek 204, 208

Bijkomende kosten 134, 146

BKR 310, 318

Boekhouding van een commerciële

organisatie 15, 17

Boekingsregel hulprekeningen van

het eigen vermogen 60, 69

Boekingsregels 53, 57

Boekingsstuk 30, 45

Boekwaarde vast actief 177, 184

Brutoloon 164, 172

Brutowinst 37, 45

Brutowinst op verkopen 86, 93

Brutowinstmarge 106, 114

Btw-tarieven 119, 132

Bureau Krediet Registratie 310, 318

Coderen

104, 114

Commerciële organisatie 10, 17

Communiceren 12, 17

Consumentenprijs 125, 132

Contante inkopen 215, 218

Contante verkopen 217, 218

Correctiejournaalpost 336, 348

Correctierekening 179, 184

Creatie aandelenkapitaal 296, 306

Creditcard 157, 162

Crediteren 50, 57

Crediteuren 22, 27

Crediteurenadministratie 199, 208

Crowdfunding 308, 318

Cumulatieve afschrijving 179, 184

Dagboek

49, 57

Debiteren 50, 57

Debiteuren 22, 27

Debiteurenadministratie 194, 208

Decimale rekeningenstelsel 96, 101

Directe lonen 279, 286

Dispositieruimte 309, 318

Dividend 301, 306

Dividendbelasting 302, 306

Dividendreserve 301, 306

Dotatie 320, 330

Dynamische methode 322, 330

Economische

gebruiksduur vast ac-

tief 175, 184

Eenmanszaak 20, 27

Egalisatierekening 323, 330

Eigen vermogen 20, 25, 27

Eigen vermogen bv en nv 296, 306

Eindbalans 84, 93

Emissie a pari 297, 306

Emissie boven pari 298, 306

Fabrikantenkorting

144, 146

Factoring 311, 318

Feedbackinformatie 11, 17

Financiële administratie 14

Financiële gegevens 14, 17

Formule jaarlijkse afschrijvingskosten

176, 177, 184

Fouten in de proefbalans of voortra-

ject 75, 81

Garantievoorziening

321, 330

Gemengde rekening 225, 228

Gladlopen 157, 162

Grootboek 50, 57, 111, 114

Grootboekrekening 50, 57

Grootboekrekening Privé 67, 69

Groothandelskorting 153, 162

Handelsonderneming

20, 27

Herwaarderingsreserve 301, 306

Horizontale staffelvorm 195, 208

Hulprekeningen van het eigen

vermogen 60, 69, 98, 101

Hypothecaire lening 30, 45, 308, 318

Indirecte

lonen 280, 286

Informatie 11, 12, 17

Informatiestromen 12, 17

Informatiesysteem 12, 17

Inkoopboek 48, 57

Inkoopcreditnota 139, 146

Inkoopfactuur 31, 45

Inkoopretouren 232, 235

Inruil van vaste activa 292, 294

Institutionele belegger 308, 318

Interest 186, 191

Interestkosten 31, 45, 313, 318

Interestopbrengsten 316, 318

Internetverkopen 158, 162

Inventaris 20, 27

Journaal

109, 114

Journaalpost 104, 114

Journaliseren 104

Kapitaalgoederen

25, 27

Kasboek 48, 57

Kasstuk 33, 37, 45

Kasverschil 340, 348

Kern van het boekhoudproces 104,

114

Kolommenbalans 78, 81, 112, 114

Kolommenbalans met vijf kolommen

334, 348

Kopieverkoopbon 37, 45

Kopieverkoopfactuur 38, 45

Korting voor contant 144, 146, 154

Kortingen bij inkoop 216, 218

Kortingen bij verkoop 217, 218

Kosten bij verkoop van vaste activa

288, 294

Kredietbeperking 310, 318

Kredietlimiet 309, 318

Kredietplafond 309, 318

Kredietruimte 309, 318

Kwantumkorting 143, 146, 153, 162

Lening

o/g 186, 191

Lening u/g 189, 191

Leverancierskrediet 309, 318

Liquide middelen 25, 27

Loonbelasting 165, 172

Loonheffingen 117, 132, 164, 172

Loonverdeelstaat 280, 286

Loonvoorschot 282, 286