Background Image
Previous Page  12 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 14 Next Page
Page Background

Maatschappelijk

aandelenkapitaal

296, 306

Magazijnafgiftebon 242, 252

Magazijnontvangstbon 230, 240

Magazijnretourafgiftebon 252

Magazijnretourontvangstbon 232,

240

Matchingbeginsel 210, 218, 242, 352

Memoriaal 49, 57

Memoriaalstuk 41, 45

Nettoloon

164, 172

Nettowinst 85, 87, 93

Nettowinst over bepaalde periode

43, 45

Niet-commerciële organisatie 10, 17

Niet-financiële gegevens 14, 17

Nominale waarde 297, 306

Omzet

62, 69

Omzetbelasting 119, 132

Onderhandse lening 308, 318

Onderhoudsvoorziening 323, 330

Onderhoudsvoorziening – geen ‘geld-

pot’ 324, 330

Oninbare vordering 160, 162

Openingsregels 50, 57

Organisatie 10, 17

Ouderdomsanalyse crediteuren 201

Ouderdomsanalyse debiteuren 197,

208

Paginavorm

86, 93

Passiva 25, 27

Pensioenverzekeringen 166, 172

Periodewinst 86

Permanence 211, 218, 267, 268, 272,

276

Persoonlijke belastingen 117, 132

Pinpas 157, 162

Plaatsing aandelen 297, 306

Preferente aandelen 299, 306

Prijsverschil bij inkoop 220, 228

Privéonttrekkingen 67, 69

Privétoevoegingen 67, 69

Proefbalans 72, 81

Rabat

144, 146

Rechtspersoonlijkheid 296, 306

Rechtsvorm 10, 17

Rekening Buiten gebruik gestelde

vaste activa 290, 294

Rekening dubieuze debiteuren 329,

330

Rekeningafschrift bank 35, 45

Rekening-courantkrediet 309, 318

Reserve 300, 306

Reserve nieuwbouw 301, 306

Reserveren 300, 306

Restwaarde vast actief 175, 184

Resultaat prijsverschillen 223, 228

Resultaat verkoop vaste activa 182,

184

Retourinkopen 238

Retourverkopen 251

Saldibalans

76, 81

Saldilijst crediteuren 199, 208

Saldilijst debiteuren 195, 208

Saldo 76, 81

Scontrovorm 24, 27, 85, 93

Sociale lasten 170, 172

Som transactiewinsten 86

Statische toets 322, 330

Statutaire reserve 301, 306

Tantièmes

302, 306

Technische gebruiksduur vast actief

175, 184

Technische processen 104, 114

Toegevoegde waarde 119, 132

Toenemende liquiditeitsvolgorde 25,

27

Toerekeningsbeginsel 210, 218, 242,

252

Totaal af te schrijven bedrag 176

Transitorische posten 267, 276

Tussenrekening 156, 162, 230, 240,

242

Uitstelpost

267, 276

Uitzendbureau 171, 172

Vakantietoeslag

170, 172

Vaste activa 25, 27

Vaste verrekenprijs 220, 228

Vennootschapsbelasting 302, 306

Verantwoordingsinformatie 11, 17

Verkoopboek 48, 57

Verkoopcreditnota 150, 162

Verkoopretouren 244, 247

Verkorte inventaris 22, 27

Vermogen 25, 27

Vermogensvergelijking 43, 45

Verschillenrekening 334

Vlottende activa 25, 27

Volksverzekeringen 166, 172

Voorafgaande journaalpost 332, 348

Vooraftrek 121, 132

Voorbelasting 121, 132

Voordelen nummers 99, 101

Voorraadadministratie 203, 208

Voorraadlijst 204, 208

Voorraadverschil 213, 218, 340, 348

Voorraadwaardering 223, 228

Voorziening 320, 330

Voorziening debiteuren 325, 330

Voorziening groot onderhoud 323,

330

Vreemd vermogen op korte termijn

25, 27

Vreemd vermogen op lange termijn

25, 27

Vrijgestelde prestaties 127, 132

Vrijvallen van een voorziening 322,

330

Werknemersverzekeringen

168, 172

Winst-en-verliesrekening 84, 93

Zakelijke

belastingen 116, 132

Zuivere rekening 211, 218

Algemeen

350

Uitgeverij Van Vlimmeren BV