Background Image
Previous Page  14 / 14
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 14
Page Background

PDB Module Boekhouden

in Balans

– Theorieboek

Sarina van Vlimmeren

Henk Fuchs

Tom van Vlimmeren

PDB Module Boekhouden

in Balans

bevat de volledige stof voor het examen PDB

Bedrijfsadministratie niveau 4, zoals dat wordt afgenomen met ingang van 1 januari 2016

door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Maar PDB Module Boekhouden

in Balans

is voor meer doeleinden geschikt. De

methode bevat de boekingen en de verwerking daarvan in de boekhouding van de

meest voorkomende financiële feiten in vooral de handelsonderneming. Uit didactische

overwegingen hebben we onder andere de boekingen voor de bv en nv toegevoegd. Zo komt

in PDB Module Boekhouden

in Balans

een groot deel van het vakgebied boekhouden aan de

orde en is de methode voor veel doeleinden in te zetten.

We hebben de hoofdstukken samengevoegd tot logische delen. Elk hoofdstuk is ingedeeld

in paragrafen. Elke paragraaf begint met leerdoelen, vervolgt met de leerstof en eindigt

met een verwijzing naar de bijbehorende opgaven. Aan het eind van elk hoofdstuk staat

de begrippenlijst. Een afgewogen kleurgebruik, functioneel beeld en een sterke logische

structuur leidt studenten door de stof en geeft hen houvast.

Het oefenmateriaal met een grote variëteit aan opgaven is opgenomen in PDB Module

Boekhouden

in Balans

– Opgavenboek (9789462870376). De beschikbaarheid van het

erg uitgebreide antwoordenboek PDB Module Boekhouden

in Balans

– Antwoordenboek

(9789462870390) maakt deze methode ook zeer geschikt voor zelfstudie.

Op de methodewebsite

www.boekhoudeninbalans.nl

staan onder andere gegevens over

de verantwoording van de eindtermen, de bijbehorende digitale componenten, actuele

informatie en een studielasturenoverzicht. Ook staan hier de gegevens van onze overige

boeken voor dit vakgebied en verwijzingen naar de methodesites voor de aanvullende

vakken.