Background Image
Previous Page  5 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 14 Next Page
Page Background

Voorwoord

PDB Module Boekhouden

in Balans

bevat de volledige stof voor het examen PDB Be-

drijfsadministratie niveau 4, zoals dat wordt afgenomen met ingang van 1 januari 2016

door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Maar PDB Module Boekhouden

in Balans

is voor meer doeleinden geschikt. De me-

thode bevat de boekingen en de verwerking daarvan in de boekhouding van de meest

voorkomende financiële feiten in vooral de handelsonderneming. Uit didactische over-

wegingen hebben we onder andere de boekingen voor de bv en nv toegevoegd. Zo

komt in PDB Module Boekhouden

in Balans

een groot deel van het vakgebied boek-

houden aan de orde en is de methode voor veel doeleinden in te zetten.

We hebben de hoofdstukken samengevoegd tot logische delen. Elk hoofdstuk is inge-

deeld in paragrafen. Elke paragraaf begint met leerdoelen, vervolgt met de leerstof en

eindigt met een verwijzing naar de bijbehorende opgaven. Aan het eind van elk hoofd-

stuk staat de begrippenlijst. Een afgewogen kleurgebruik, functioneel beeld en een

sterke logische structuur leidt studenten door de stof en geeft hen houvast.

Het oefenmateriaal met een grote variëteit aan opgaven is opgenomen in PDB Module

Boekhouden

in Balans

– Opgavenboek (978 94 6287 037 6). De beschikbaarheid van

het erg uitgebreide antwoordenboek PDB Module Boekhouden

in Balans

– Antwoor-

denboek (978 94 6287 039 0) maakt deze methode ook zeer geschikt voor zelfstudie.

Op de methodewebsite

www.boekhoudeninbalans.nl

staan onder andere gegevens

over de verantwoording van de eindtermen, de bijbehorende digitale componenten,

actuele informatie en een studielasturenoverzicht. Ook staan hier de gegevens van

onze overige boeken voor dit vakgebied en verwijzingen naar de methodesites voor

de aanvullende vakken.

We hebben dit boek met veel plezier geschreven en hopen dat je het met even veel

plezier gebruikt!

Voorjaar 2015

Sarina van Vlimmeren

Henk Fuchs

Tom van Vlimmeren

Voorwoord

3

PDB Module Boekhouden

in Balans