Background Image
Previous Page  6 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 14 Next Page
Page Background

Inhoudsopgave

Deel 1 Informatie

9

1

Organisaties en hun administratie

9

1.1 Organisaties

10

1.2 Gegevens en informatie

11

1.3 Communicatie, informatie en informatie-

stromen

12

1.4 Administratie en boekhouding

14

Begrippenlijst

17

Deel 2 De boekhoudcyclus

18

2

Inventaris en balans

18

2.1 Inventaris

20

2.2 Balans

24

Begrippenlijst

27

3

Veranderingen in de balans

28

3.1 Veranderingen in bezittingen en schulden

30

3.2 Veranderingen in bezittingen, schulden en

eigen vermogen

37

Begrippenlijst

45

4

De dagboeken en het grootboek

46

4.1 Rangschikking van financiële feiten in dag-

boeken

48

4.2 Het openen van het grootboek

50

4.3 Het inschrijven van financiële feiten in het

grootboek

53

Begrippenlijst

57

5

Hulprekeningen van het eigen vermogen

58

5.1 De splitsing van de grootboekrekening Eigen

vermogen

60

5.2 De grootboekrekeningen Inkoopprijs verkopen

en Opbrengst verkopen

61

5.3 De grootboekrekeningen voor de kosten

63

5.4 De grootboekrekening Privé

67

Begrippenlijst

69

6

De kolommenbalans

70

6.1 De proefbalans en de saldibalans

72

6.2 De volledige kolommenbalans

78

Begrippenlijst

81

7

De afsluiting van de boekhouding

82

7.1 De eindbalans en de winst-en-verliesrekening 84

7.2 De afsluiting en heropening van de grootboek-

rekeningen

88

Begrippenlijst

93

Algemeen

4

Uitgeverij Van Vlimmeren BV