Background Image
Previous Page  7 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 14 Next Page
Page Background

Deel 2 De Boekhoudcyclus (vervolg)

94

8

De rangschikking van grootboekrekeningen

94

8.1 Het decimale rekeningenstelsel

96

8.2 Het rekeningenstelsel van een eenvoudige han-

delsonderneming (eenmanszaak)

100

Begrippenlijst

101

9

Journaliseren

102

9.1 Journaalposten

104

9.2 Het journaal

109

Begrippenlijst

114

Deel 3 Diverse boekingen

115

10

Belastingen

115

10.1 Drie groepen belastingen

116

10.2 Berekeningen met omzetbelasting

119

10.3 Boekingen met omzetbelasting

123

Begrippenlijst

132

11

Bijzonderheden over inkopen

133

11.1 Verschillende soorten inkopen

134

11.2 Inkoopretouren

139

11.3 Kortingen bij inkopen

143

Begrippenlijst

146

12

Bijzonderheden over verkopen

147

12.1 Eén soort verkopen

148

12.2 Verkoopretouren

150

12.3 Kortingen bij verkopen

153

12.4 Kruisposten

156

12.5 Oninbare vorderingen

160

Begrippenlijst

162

13

Personeelskosten

163

13.1 Loonkosten

164

13.2 Overige personeelskosten

168

Begrippenlijst

172

14

Vaste activa

173

13.1 Afschrijvingskosten

174

13.2 Grootboekrekening Afschrijving

179

13.3 Verkoop van vaste activa

181

Begrippenlijst

184

15

Interest

185

14.1 Interestkosten

186

14.2 Interestopbrengsten

189

Begrippenlijst

191

Inhoudsopgave

5

PDB Module Boekhouden

in Balans