Background Image
Previous Page  8 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 14 Next Page
Page Background

Deel 4 Uitbreiding van de boekhoudcyclus 192

16

Subadministraties

192

16.1 De debiteurenadministratie

194

16.2 De crediteurenadministratie

199

16.3 Andere subadministraties

203

Begrippenlijst

208

Deel 5 Permanence

209

17

De permanence in de voorraad en de brutowinst

op verkopen

209

17.1 In- en verkoopjournaalposten met zuivere

rekeningen

210

17.2 Voorraadverschillen

213

17.3 Contante inkopen en kortingen bij inkoop 215

17.4 Contante verkopen en kortingen bij verkoop 217

Begrippenlijst

218

18

De administratie van de voorraad tegen vaste

verrekenprijzen

219

18.1 De vaste verrekenprijs

220

18.2 Het afwikkelen van het saldo op de rekening

Prijsverschillen bij inkoop

222

18.3 De invloed van een prijswijziging op de vaste

verrekenprijs

227

Begrippenlijst

228

19

De ontvangst van goederen en facturen op

verschillende tijdstippen

229

19.1 De gescheiden ontvangst van goederen en

facturen

230

19.2 Eerst ontvangst goederen, later ontvangst

facturen

231

19.3 Eerst ontvangst facturen, later ontvangst

goederen

234

19.4 Geen vaste volgorde tussen ontvangst

goederen en ontvangst facturen

236

Begrippenlijst

240

20

De afgifte van goederen en facturen op

verschillende tijdstippen

241

20.1 De gescheiden afgifte van goederen en

facturen

242

20.2 Eerst afgifte goederen, later afgifte facturen 243

20.3 Eerst afgifte facturen, later afgifte goederen 246

20.4 Geen vaste volgorde tussen afgifte goederen

en afgifte facturen

248

Begrippenlijst

252

Algemeen

6

Uitgeverij Van Vlimmeren BV