Background Image
Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

Deel 2 Voorraadregistratie

71

4

Inkoopprijs en kostprijs

71

4.1 Registratie van handelsvoorraden

72

4.2 Registratie van voorraden grondstoffen en

materialen

81

4.3 Registratie van voorraden gereed product

85

Begrippenlijst

86

5

Vaste verrekenprijs

87

5.1 Gemiddelde inkoopprijs en directe

inkoopkosten

88

5.2 Opslagen voor indirecte inkoop- en

magazijnkosten

93

5.3 Afwikkeling rekening Prijsverschillen

98

Begrippenlijst

102

6

Consumentenprijs

103

6.1 Inkoopboekingen

104

6.2 Verkoopboekingen

108

6.3 Boekingen per balansdatum

111

Begrippenlijst

114

7

Ontvangst factuur en goederen op

verschillende tijdstippen

115

7.1 Eerst goederen, dan facturen

116

7.2 Eerst facturen, dan goederen

121

7.3 Geen vaste volgorde

124

Begrippenlijst

130

8

Verzenden factuur en goederen op

verschillende tijdstippen

131

8.1 Eerst goederen, dan facturen

132

8.2 Eerst facturen, dan goederen

135

8.3 Geen vaste volgorde

138

Begrippenlijst

142

9

Voorkoop- en voorverkoopcontracten

143

9.1 Economische voorraad

144

9.2 Voorkoopcontracten

146

9.3 Voorverkoopcontracten

150

Begrippenlijst

152

Deel 3 Diverse boekingen

153

10

Permanence

153

10.1 De permanence

154

10.2 Vooruitbetaalde bedragen

156

10.3 Vooruitontvangen bedragen

158

10.4 Nog te ontvangen bedragen

159

10.5 Nog te betalen bedragen

161

Begrippenlijst

164

11

Personeelskosten

165

11.1 Kosten van personeel met een vast aantal

uren

166

11.2 Loonverdeelstaat

168

11.3 Kosten van personeel met een onregelmatig

aantal uren

171

11.4 Kosten uitbesteed werk

175

Begrippenlijst

176

12

Diverse kosten en opbrengsten

177

12.1 Kosten en opbrengsten van vaste activa

178

12.2 Interestkosten en interestopbrengsten

181

12.3 Overige kosten en opbrengsten

187

12.4 Leasing

190

Begrippenlijst

194

13

Kosten voorzieningen

195

13.1 Voorzieningen

196

13.2 De garantievoorziening

197

13.3 De voorziening milieuverplichtingen

199

13.4 De onderhoudsvoorziening

201

13.5 De voorziening debiteuren

207

Begrippenlijst

214

14

Correctieboekingen

215

14.1 Correcties in verband met vergeten of

onvolledige boekingen

216

14.2 Correcties in verband met foute boekingen 220

14.3 Correcties in verband met kas- en voorraad-

verschillen

225

14.4 Controle en correctie van de transitorische

posten op de saldibalans per het einde

boekjaar

227

14.5 Controle en correctie van de overige posten

op de saldibalans per het einde boekjaar

231

Begrippenlijst

238

Inhoudsopgave

5

MBA Module Boekhouden

in Balans