Background Image
Previous Page  9 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 14 Next Page
Page Background

Deel 5 Permanence (vervolg)

253

21

De permanence in de kosten

253

21.1 Kosten en uitgaven

254

21.2 De permanence bij vooruitbetaalde kosten 257

21.3 De permanence bij achterafbetaalde kosten 260

Begrippenlijst

264

22

De permanence in de opbrengsten

265

22.1 Opbrengsten en ontvangsten

266

22.2 De permanence bij vooruitontvangen

opbrengsten

268

22.3 De permanence bij achteraf ontvangen

opbrengsten

272

Begrippenlijst

276

23

De permanence in de personeelskosten

277

23.1 De permanence in de kosten van personeel

met een vast aantal uren

278

23.2 De permanence in de kosten van personeel

met een onregelmatig aantal uren

282

Begrippenlijst

286

24

De permanence in de kosten en opbrengsten

van vaste activa

287

24.1 Verkoop van vaste activa

288

24.2 Buitengebruikstelling van vaste activa

290

24.3 Inruil van vaste activa

292

Begrippenlijst

294

Deel 6 Financiering

295

25

Eigen vermogen

295

25.1 Aandelenkapitaal

296

25.2 Reserves

300

25.3 Winstverdeling

302

Begrippenlijst

306

26

Vreemd vermogen

307

26.1 Financiering met vreemd vermogen

308

26.2 De permanence in de interestkosten

313

26.3 De permanence in de interestopbrengsten 316

Begrippenlijst

318

27

Voorzieningen

319

27.1 Voorzieningen

320

27.2 De garantievoorziening

321

27.3 De onderhoudsvoorziening

323

27.4 De voorziening debiteuren

325

Begrippenlijst

330

Inhoudsopgave

7

PDB Module Boekhouden

in Balans